கல்வி

கற்றுத் தாருங்கள் ஐயா

வி.எஸ். முஹம்மத் அமீன் துணை ஆசிரியர், சமரசம் மாதம் இருமுறை இதழ் செப்டம்பர் ஐந்து. ஆசிரியர்கள் தினம். இந்த தினத்தில் முகநூல் உபயத்தால் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள் நிரம்பி வழியக்கூடும். சிலர்…

கல்வி

ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துகள்!

அணு ஆயுதங்களையோ அணுக் குண்டுகளையோ பயன்படுத்தி ஒரு சமூகத்தை ஒரேயடியாக அழிக்கலாம். இது தீவிரவாதம். ஆனால் இன்றைய நாட்களில் ஒரு தலைமுறையை அழித்தொழிக்க அணு ஆயுதமும் தேவையில்லை, அணுக் குண்டும் தேவையில்லை. மாறாக,…