கல்வி

குறி வைத்துத் தாக்கப்படும் உயர்கல்வி.!

உயர்கல்வியை ஒழித்துக் கட்டுவது எனச் செயல்படும் பா.ஜ.க அரசு ஆய்வுப் படிப்புகளுக்கான உதவித் தொகைகளை நிறுத்துவதாக அறிவித்துப் பின் எதிர்ப்புகளின் காரணமாக அந்த முடிவை நிறுத்தி வைத்துள்ளதை அறிவோம். அது மட்டும்…