சமூகம்

செய்தி தொலைக்காட்சிகள் ஒளிப்பரப்புக்கு தடை – சர்வாதிகார போதையில் செயல்படும் மத்திய அரசு

மீடியா ஒன் ஏசியாநெட் செய்தித் தொலைக்காட்சிகளின் மீதான தடை பாதியிலேயே விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு, கிட்டத்தட்ட 14 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு அவை தங்களது ஒளிபரப்பை மீண்டும் துவக்கி உள்ளன. நேற்று ஆங்கில…