அரசியல்

கம்யூனிஸ ஜின்பிங்கும், கோஷம் போடும் தோழர்களும்!  மோடி - சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மாமல்லபுர வருகை ஓர் பெரிய வரலாற்று நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஆளும் சார்புடையவர்களும் ஊடகங்களும் இதனை மிகப்பெரிய…