மற்றவை

அந்திமமாகும் சிரியா மக்களின் வாழ்க்கை..!

எழுதியவர் : அபூ ஷேக் முஹம்மது  2013ஆம் ஆண்டு சிரியாவின் தலைநகர் டமாஸ்கஸ் எல்லையில் உள்ள கிராமப் புறங்களில் ஏற்பட்ட புரட்சிகள் காரணமாக  சிரியாவின் அசாத் அரசு  முற்றுகை இட்டது. அப்போது…

மற்றவை

சிரியா – வாழ்வும் சாவும்

எழுதியவர் - அபூஷேக் முஹம்மத். வாழ்வும் சாவும் ஒருங்கே நிகழும் சிரியா கடந்த சில வாரங்களில்  ரஷ்ய போர் விமானங்கள் மூலம்  சிரியா அரசு தொடர்ந்து நடத்திய வான்வழிதாக்குதலில், கிழக்கு ஃகூவ்தா பகுதியில்…