அரசியல்

அதிகாரத்தை விட்டும் , மக்களுக்கு அஞ்சியும் ஓடிய சர்வாதிகாரிகளின் நிலை இந்தியாவிலும் ஏற்படும்

நான் இங்கு இரண்டு விஷயங்களைக் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். 1) நாம் குடியுரிமையை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது? 2) குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா மற்றும் தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு ஆகியவற்றைக் குறித்துப் பேசும்போது எந்த…