அரசியல்

NPR__NCR_ஆபத்து (3)

தேசிய மக்கள்தொகைப் பதிவேட்டையும் சென்சஸ் கணக்கெடுப்பையும் ஒன்றாக முன்னிறுத்துவது ஒரு மோசடி தேசிய அளவில் மேற்கொள்ளப்படும் NRC க்கும் அஸ்சாமில் நடந்து முடிந்துள்ள NRC க்கும் ஒரு வேறுபாடு உண்டு. வாஜ்பேயீ…

அரசியல்

NPR__NCR_ஆபத்து (1)

”தேசியக் குடியுரிமைப் பதிவேடும் (NRC)". “தேசிய மக்கள்தொகைப் பதிவேடும் (NPR)” National Citizenship Register (NPR) and National Population Register மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பேனர்ஜி அவர்கள் தேசியக் குடியுரிமைப்…