அரசியல்

சர்வதேச முஸ்லீம் அறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை

சர்வதேச முஸ்லீம் அறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு (International Union of Muslim Scholars) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை : ஹிஜாப் விவகாரம் குறித்து நாம் எவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் : தற்போது, இந்தியாவில்…