சமூகம்

ஹாஷிம்புரா – 33 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கிடைத்த நீதி

எழுதியவர் : அப்துர் ரஹ்மான், சமூக ஊடகவியலாளர் 1987 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 22 ஆம் தேதி இந்துத்துவ பயங்கரவாதிகள் மீரட்டில் நடத்திய கலவரத்தின்போது, 42 முஸ்லிம் இளைஞர்களைச் சுட்டுப்படுகொலை…