மற்றவை

எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் முன்னோடி-ஷஹீத் சேக் அஹம்மது யாசீன்

22 மார்ச் 2004 வருடம் மிகச்சரியாக இதே நாள், அதிகாலை ஃபஜர் தொழுகைக்காக சென்று கொண்டிருந்த கண்பார்வை மங்கிய , நடக்க இயலாத உடலின் பல பகுதிகள் செயலிழந்து போன 67…