அரசியல்

ஹாதியாவும் முஸ்லீம் வெறுப்பும்

நாம் வாழும் இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. இந்நாட்டில் வாழும் குடிமக்கள் அனைவரும் தான் விரும்பிய மதத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் தான் விரும்பிய மனிதரை திருமணம் செய்யவும். நம் அரசியல் சாசனம் உரிமை…