கல்வி

கல்வி ஓர் வணிகப் பொருளா?

இதை நீங்க நிச்சயமாப் படிக்கப் போறது இல்ல... """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" அந்தக் காலத்துல நாங்க... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ அப்பல்லாம் நாங்க மக்களைப் பாதிக்கிற கல்வித்துறை மாற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவோம்...   இப்ப ரிடையர் ஆன…