தலையங்கம்

உங்கள் குரல்கள் ஒருபோதும் எங்களுக்கு தேவையில்லை!

நீங்கள் ஒரு சமூகத்தின் மீது சுமத்தும் ஒரு குற்றச்சாட்டை கடந்து வர‌ அந்த சமூகத்திற்கு பல ஜென்மங்கள் தேவைப்படும் என்று கூறி இஸ்லாமிய சமூகத்தின் வலியை திரையில் கொண்டுவந்து அதனை வெகுஜன…