பாலஸ்தீன வரலாறு

பாலஸ்தீன் நிலப்பிரச்சனை மட்டுமல்ல

இந்த பூமிப் பந்தில் முதன்முறையாக தானியமும் கோதுமையும் பயிரிடப்பட்ட நிலம் பலஸ்தீன். ஆம் அது ஒரு விவசாய பூமி. மேலும் மனித நாகரிகங்களின் தொட்டில். பல பண்பாடுகளின் பயில் நிலம். ஆனால்…

பாலஸ்தீன வரலாறு

நைல் முதல் ஃபுராத் வரை..! – 2

"தாவீதின் மரணத்திற்குப் பின் அவருடைய மகன் சாலொமோன் எருசலேமில் பிரமாண்ட ஆலயத்தைக் கட்டினார். ஆசாரரிப்புக் கூடாரத்திற்கு மாற்றாக இது அமைந்தது. அரசாட்சி தாவீதின் பரம்பரையில் மாத்திரமே என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும், என கடவுள்…

பாலஸ்தீன வரலாறு

நைல் முதல் ஃபுராத் வரை..! அத்தியாயம் 1

குதிரையின் காலடிச் சப்தம், இப்னு சூரியாவை மிதமான உறக்கத்திலிருந்து விழிக்க வைத்தது. அந்தச் சிறிய மலைக் குன்றின் முகட்டில் தோழர்களுக்காகக் காத்திருந்தவன் அவர்களின் தாமத வருகையின் காரணமாக பாறாங்கல் முகட்டில் சாய்ந்தவண்ணம்…

அரசியல்

கிலாஃபத்திலிருந்து பிரிட்டிஷ் நியமணத்திற்க்கு

முதலாம் உலக யுத்தம் 1914- ல் துவங்கியது. அதுவரை ஐரோப்பாவில் இருந்த சிறு அரசுகள் பல ஒன்றினைந்து தேசிய அரசுகளாக மாற்றம் கண்டிருந்தன. இயந்திரமயமாதலும் காலணியாதிக்கமும் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார போட்டியை…