அரசியல்

ஜிஹாத் கண்ட்ரோல் போர்ட்

ஜோசப் சிரில் பாம்போர்ட் என்ற இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பொறியாளர் 1945ல் உருவாக்கியதுதான் ஜேசிபி என்ற எந்திரம். 'ஜிஹாத் கண்ட்ரோல் போர்ட்' என்பதுதான் தற்போது சங்கிகள் ஜேசிபி இயந்திரத்திற்கு அளித்துள்ள புதிய பெயர்.…