அரசியல்

ஆர் எஸ் எஸ் அஜண்டாவின் அடுத்த கட்டம் – பொது சிவில் சட்டம்

ஆர் எஸ் எஸ் - பாஜக அஜண்டாவில் உள்ள குடியுரிமை திருத்த சட்டம், முத்தலாக் தடை, ராமர் கோவில், ஜம்மு-காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை நடைமுறைப்படுத்திய பிறகு, அதன்…