அரசியல்

ரஜினியின் விலகல்; ஒற்றைமைய அரசியலுக்கு எதிரான தமிழ் நிலத்தின் நிர்ப்பந்தம்

பன்மைத்துவ இன, மொழி, கலாச்சார இந்தியாவில் சினிமாவிற்கென தனித்த பண்புகள் உண்டு. அது, இந்திய அரசியலில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பெரிது. காரணம், இங்கு மதத்திற்கு நிகரான வழிபாடாக சினிமா உருவாகியிருக்கிறது. காலனிய…