அரசியல்

வெட்கப்பட வேண்டும் டெல்லி, வெட்கப்பட வேண்டும் இந்தியா. #Justiceforsabiya

சபியா எனும் 21 வயது இளம் பெண் டெல்லி காவல் துறையில் பணியில் சேர்ந்து நான்கு மாதங்களே ஆகியிருந்தன. இவர் டில்லியில் உள்ள சங்கம் விஹார் எனும் இடத்தில் தனது குடும்பத்துடன்…