விமர்சனம்

ஏணிப்படிகள் – புத்தக அறிமுகம்

ஏணிப்படிகள் - புத்தக அறிமுகம் நூல் ஆசிரியர் அவர்களை "இதயம் பேசுகிறது" ஆசிரியர் மணியன் அவர்கள் இவரது வாழ்க்கை வரலாறை இவர் சொல்ல சொல்ல, ஏன் இதை தாங்கள் சுயசரிதையாக எழுதக்கூடாது…

விமர்சனம்

ஏணிப்படிகள் – புத்தக அறிமுகம்

நூல் ஆசிரியர் அவர்களை "இதயம் பேசுகிறது" ஆசிரியர் மணியன் அவர்கள் இவரது வாழ்க்கை வரலாறை இவர் சொல்ல சொல்ல, ஏன் இதை தாங்கள் சுயசரிதையாக எழுதக்கூடாது என வினவ அதையே ஒரு…

கவிதை

மதில்கள்

மலையாளப் புனைவிலக்கிய உலகின் தனிப் பெரும் சுல்தானாகத் திகழ்ந்த வைகம் முகம்மது பஷீர் எழுதிய மனதை நெகிழ வைக்கும் மகத்தான காதல் சரித்திரமே "மதில்கள்". பஷீரின் தனித்துவம் வாய்ந்த மொழிநடையின் மெருகு…