அரசியல்

தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள்… தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பும், தமிழக பிஜேபியின் வரவேற்பும்!

தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள் ‘சமூக நீதி நாள்’ எனத் தமிழ்நாடு அரசால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமூக நீதியைக் கட்டிக்காத்த பெரியாரின் பிறந்த நாளை இவ்வாறு கொண்டாடுவது முற்றிலும் வரவேற்கத்தக்கது. சமூக நீதியையும்…