மற்றவை

இயற்கணிதவியல் – (அல்ஜிப்ரா)ன் தந்தை அபூ அப்துல்லாஹ் முஹம்மது இப்னு மூஸா அல்குவாரிஸ்மி

உலகம் இயங்குவது கணித தத்துவங்களில் தான் ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து நாட்டு விஞ்ஞான அறிஞர்களும் , கல்வியாளர்களும் , தத்துவார்த்த மேதைகளும், ஆன்மீக வழிகாட்டாளர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பதம். உலகம் இயங்குவதற்கான அத்தனை…