அரசியல்

நமக்கு ஒர் அரசு தேவை

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஒரு வேண்டுகோள் ‘தயவுசெய்து ஒதுங்கி விடுங்கள்!’ அருந்ததி ராய் நமக்கு ஒர் அரசு தேவை! ஏனெனில் அப்படி ஒன்று தற்போது இருப்பதாக எங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. சுவாசிக்க…