மாணவர் அரசியல்

சோஃபியாவின் முழக்கமும் மூன்று செய்திகளும்!

டி. அஜீஸ் லுத்ஃபுல்லாஹ் மூத்த பத்திரிக்கையாளர் அன்று கெய்ரோவின் தஹ்ரீர் சதுக்கத்தில் தன்னந்தனியாக ஓங்கி முழங்கினார், அஸ்மா மஹ்ஃபூஸ் என்கிற வீர நங்கை. இன்று இந்திய வானவெளியில் பறக்கும் விமானத்தில் அனல்…