பாலஸ்தீன வரலாறு

யூதர்களின் தனிதேச கனவு – அத்தியாயம் 2

நெப்போலியனின் கனவு திட்டம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் வாசலில் அவர்களுக்கு ஒரு அருமையான வரவேற்பு காத்துக் கிடந்தது. 1799ல் பலஸ்தீன சிற்றரசாக விளங்கிய ஏக்ர் (அரபியில் அக்கா) பிரதேசத்தை கைப்பற்ற படை நடத்தி…