தலையங்கம்

நீதிக்கான கண்ணோட்டத்தை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்..!

மீண்டும் ஃபலஸ்தீன் மீது யூத இஸ்ரேலிய அரசு குண்டு மலை பொழிவித்து ஃபலஸ்தீன சகோதர, சகோதரிகளை வஞ்சித்துள்ளது. தாக்குதலில் பெண்கள், சிறுவர்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட ஃபலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 300க்கும்…