அரசியல்

வெறிபிடித்த இந்துத்துவத்தை விலங்கிடாமல் விட்டால்…..

இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் மிகவும் கீழான நிலைமையில்தான் இருக்கிறது என அமெரிக்கா வெளியிட்ட வருடாந்திர அறிக்கை சுட்டிக் காட்டியது. இதை கண்டித்து 30-06-22 வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஒன்றிய அரசு அறிக்கை வெளியிட்டது.…