அரசியல்

காஷ்மீரில் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற தொகுதி மறு நிர்ணயம்.

காஷ்மீரில் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற தொகுதி மறு நிர்ணயம். ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் தொகுதி மறு நிர்ணய ஆணையம் சமர்ப்பித்த தலைகீழான தொகுதி நிர்ணய பரிந்துரைகள் கஷ்மீரில் பரவலான எதிர்ப்பை உருவாக்கியுள்ளதில் ஆச்சரியம்…

Uncategorized

கிலானி இல்லாத காஷ்மீர்!

காஷ்மீர் தன்னாட்சியின் தந்தை என்று தன் வாழ்க்கை முழுவதும் போற்றப்பெற்றவர் சையத் அலி கிலானி. 'அவர் ஒருவர் யாருக்கும் தலைவணங்கியதில்லை. அவர் ஒருவர் யாருக்கும் விலைபோனதில்லை.. அவர் கிலானி' என்பதே தன்னாட்சி…

சமூகம்

இதுதான் காஷ்மீர் – ஒரு பார்வை

காஷ்மீர் காஷ்மீர் இதுதான் காஷ்மீர் நிலவும் வெடிக்கும் நிலம்தான் காஷ்மீர்.. கனவும் எரியும் களம்தான் காஷ்மீர்.. தொப்பி ஜிப்பாவுடன் ஒரு இளைஞர் நடந்து வருகிறார்.. அங்கிருக்கும் சீருடை அணிந்த சில இராணுவ…