கல்வி

முஸ்லீம்களின் உரிமையை பறிக்கும் போலி மதச்சார்பின்மை

இந்தியா என்பது பல்வேறு இனங்களும், மதங்களும், மாறுபட்ட  நம்பிக்கைகளும் கொண்ட  மக்களால் ஆன தேசம். இங்கிருக்கும் பலதரப்பட்ட  பண்பாட்டு, கலாச்சார வித்தியாசங்களும், பன்முகத்தன்மையும் தான் இந்நாட்டை மிகவும்  தனித்துவமிக்கதாக  ஆக்குகிறது.அதே நேரம்…

Uncategorized

கல்வி வளாகங்களில் அதிகரித்து வரும் இஸ்லாமோஃபோபியா

பதினெட்டு வயது A.H. அல்மாஸ் மற்றும் அவரது இரண்டு தோழிகளும் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் வகுப்பறைக்குள் நுழைய முற்பட்டப் போது வகுப்பாசிரியர் அவர்களை உடனடியாக வகுப்பிலிருந்து வெளியேறுமாறு திட்டியிருக்கிறார்.…