அரசியல்

உடை வழி வெளிப்படும் முஸ்லிம் வெறுப்பு எனும் கலாச்சார, குறியீட்டு அரசியல்

ஃபஹ்ருத்தீன் அலி அஹ்மத். V ஊராட்சித் தேர்தலில் தலை துணியை அகற்றக் சொல்லிய பாஜக கட்சியினரின் செயல் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்திய சூடு தணியும் முன்பு, அதற்கு எதிர்வினையாக தடா ரஹீம்…

சமூகம்

முஸ்லீம்களின் பிறப்பு விகிதம் பாதியாகக் குறைந்துள்ளது என்பதே யதார்த்தம்!

இந்திய ஜனநாயகத் தேர்தலில் மக்கள் தொகை அமைப்பு எந்தளவிற்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்ற உண்மையை நீண்ட காலத்திற்கு மறைக்க முடியாது. இந்திய பன்மைத்துவத்தில் வெவ்வேறு மதம் மற்றும் சாதிகளின் எண்ணிக்கை தேர்தலில்…