மற்றவை

ஆயுதப் புரட்சியும் மௌலானா மௌதூதியும்

மௌலானா அபுல் அஃலா மௌதூதி  1969 - இலண்டனுக்கு வருகை தந்தார். அப்போது முஸ்லிம் மாணவர் கூட்டமைப்பு (FOSIS) அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தது. அங்கு அவருடன் நடைபெற்ற கேள்வி-பதில் அமர்வின் போது…