தலையங்கம்

வரலாற்று உண்மை பொய்யாகக் கூடாது

பாஜக அரசானது தன்னை மிகவும் வலிமையான சக்தியாக, யாராலும் தகர்க்க முடியாத சக்தியாக மக்களின் மனதில் நிறுவ முயல்கிறது. எனவேதான் தன்னை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கும், எதிர்த்து நிற்கும் சமூகச் செயற்பாட்டாளர்களையும்…