இமாம் முஹம்மத் அப்துஹு முஸ்லிம் சமூகத்தினை அதன் சமகால வீழ்ச்சி நிலையில் இருந்து வெளியேற்றி முன்னேற்றத்தின் பாதையில் அவர்களை நடைபோட வைப்பது எனில் முதன்மையாக அவர்களின் மார்க்கம் பற்றிய புரிதலை சீர்திருத்த வேண்டும் (இஹ்லாஹுத் தீனி) என்பார்.

இத்தகைய புனரமைப்பு அல்லது சீரமைப்பு பணி என்பது இஸ்லாமிய சமூகங்களின் அரசியல், கலாசாரம், பண்பாடு, சட்டவாக்கம் என்று அனைத்தையும் தழுவியதாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஷெய்க் முஹம்மத் அப்துஹுவின் அவா.

உயிர்த் துடிப்புள்ள சமூக உருவாக்கத்திற்கு ஒரு தத்துவ அடிப்படை அவசியம். முஹம்மத் அப்துஹு வலியுறுத்திய தத்துவ அடிப்படை என்பது மார்க்கம் பற்றிய புரிதலில் இருந்து கிளைத்து எழுவது. அது யதார்த்தபூர்வமானது. மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை கணங்களில் ஊடுருவி அவர்கள் எதிர் கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை அளிப்பது. சமூக உணர்வுகளின் உள்ளீடற்ற ஆன்மீகத்தை புறந்தள்ளி அவ்விடத்தில் மண்ணில் நடைமுறைப்படுத்தக்க ஒரு சமூக, அரசியல் புரட்சியை கொண்டு வருவது தான் ஷெய்க் அப்துஹு வலியுறுத்திய சமூக மாற்றத்தின் அடிப்படை.

இந்த வகையில் இஸ்லாமிய பிக்ஹும் நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப அதன் அடிப்படைகள் மாறாது சீர்திருத்தம் காண வேண்டும், புதிய வடிவம் பெற வேண்டும் என்பது இமாம் முஹம்மத் அப்துஹுவின் கோரிக்கைகளில் ஒன்று. இந்த வகையில் நவீன இஜ்திஹாத், சட்டவியல் ஓப்பீட்டாய்வு, மகாஸித் ஷரீஆ, மஸ்லஹா எனப்படும் சமூக நலன் கோட்பாடு போன்ற சொல்லாடல்கள் உருவாகி பிக்ஹின் பிரயோகத்தை நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்ற ஆரம்பித்தன.

யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் ‘அல் ஹலால் வல் ஹராம் பில் இஸ்லாம்’ நூலை தமிழில் சென்னை IFT நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு பரவலான வாசிப்புக்கும் உரையாடலுக்கும் உட்பட வேண்டும் எனும் அவாவின் காரணமாக இஸ்லாமிய ஷரீஆ குறித்தும், சட்டவாக்கம் குறித்துமான பொதுவான சில எண்ணங்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

முதலில் இஸ்லாத்தில் உள்ள நிரந்தரமான விழுமியங்கள், நம்பிக்கைகள், மதிப்பீடுகளை கால, இட, சூழல் பரிமாணங்களுக்கு உட்பட்ட தற்காலிகமான அம்சங்களில் இருந்து வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும். தமக்கு முந்தைய, சமகால சீர்திருத்த வாதிகளின் இந்தப் பார்வையை யூசுஃப் அல் கர்ளாவியும் பிக்ஹு தொடர்பில் அதிகம் அழுத்திப் பேசுகிறார்.

இஸ்லாத்தின் அடிப்படையான நம்பிக்கைகள் ; வணக்க வழிபாடுகள் ; ஒழுக்கம் சார்ந்த அம்சங்கள் மற்றும் நீதி, சமூக சமத்துவம் போன்ற விழுமியங்கள் தான் அதன் நிரந்தரமான கோட்பாடுகள் என்கிறோம். இவை கால மாறுதல்களுக்கு ஏற்ப மாறுவதில்லை. காலாவதியாகுவதில்லை. இஸ்லாத்தின் அடையாளமே இவை தான்.

ஆனால் இவற்றை தவிர உள்ள ஏனைய ஷரீஆ சட்டங்களில் பல கால, இட, சூழல் பரிமாணங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடக் கூடியவை. பல கருத்துகளுக்கு இடம்பாடானவை. வேறுபட்ட அபிப்பிராயங்களை கொள்ளத் தக்கவை.

கருத்து வேறுபாடுகளின் இலக்காக ஷெய்க் தாஹிர் இப்னு ஆஷுர் ‘இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்தலை இலகுபடுத்தல்’என்பதை கூறுகிறார்.

இந்த கருத்து வேறுபாடுகளின் வெளிக்குள் தான் தனது ஹலால், ஹராம் பிரதியை கட்டமைக்கிறார், ஷெய்க் யூசுஃப் அல் கர்ளாவி. இஸ்லாமிய ஷரீஆவின் நெகிழ்வுத் தன்மை, இலகுபடுத்தல், மானிட இயல்புகளுக்கு இயைபான தன்மை மற்றும் இவை காரணமாக அதன் சர்வ வியாபகத் தன்மை போன்றவற்றை உள்ளோட்டமாக கொண்டது யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் பிக்ஹு கோட்பாடு. அதன் தூலமான வெளிப்பாடு தான் கர்ளாவியின் ஹலால், ஹராம் நூல்.

இஸ்லாமிய பிக்ஹு என்பது அதன் அனைத்து கிளைகளிலும் உலகப் பொதுவான ஒரே அலைவரிசையை எட்டும் புள்ளியை நோக்கி பிரயாணப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிளையம்சங்களில் கால, இட, சூழல் பரிமாணங்களில் வேறுபாடுகள் முக்கியமானவை. அவை தான் சட்டவாக்கத்தின் இயக்கத்திற்கான நெகிழ்வுத் தன்மையை அளிக்கின்றன. யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் ஹலால், ஹராம் நூல் உரையாடலின் ஜனநாயக தன்மை ஷரீஆ ரீதியான ‘மொழியில்’ நிலை நாட்டுகிறது.

ஷரீஆ என்பது மனிதர்களுக்கு இறைவன் வழங்கிய நீதியின் மொழி. அந்த மொழி வெளிப்படும் ஊடகங்கள் தான் அல் குர்ஆனும், ஸுன்னாவும். யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் ஹலால், ஹராம் நூல் இறைவனின் ‘மொழி’ திட்டவட்டமான சட்ட வசனங்களில் வெளிப்படும் பாங்கையும், திட்டவட்டமில்லாத வசனங்களில் வெளிப்படும் தன்மையையும் பொது மன்றத்தில் முன் வைக்கிறது. இதன் மூலமாக நவீன இஜ்திஹாத்தின் வாயிலில் நுழைந்து அதன் பிரமாண்டமான கட்டுமானங்களை வியக்கும் சந்தர்ப்பங்களை சாமான்யர்களுக்கு யூசுஃப் அல் கர்ளாவி அளிக்கிறார்.

ஆனால் யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் நூலை வாசித்து உரையாடலுக்கு எடுப்பதற்கு முன்னரே அதற்கு எதிரான ஒரு சீரழிவு விமர்சனப் போக்கு தமிழகத்தில் உருப் பெற்று இருப்பதை சமூக ஊடகங்களில் அவதானிக்க முடிகின்றது. முன் முடிவுடன் முஸ்லிம் பொது மன்ற அறிதலை சமைப்பவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

தமிழகத்தில் இஸ்லாமிய அறிவுப் பாரம்பரியம் அதலபாதாளத்தில் வீழ்ந்து இருப்பதற்கான முக்கியமான காரணம் இதர சிந்தனைப் பள்ளிகள் மீதான சகிப்பின்மை தான். ஏனையவர்களையும், அவர்களின் கருத்து வெளிப்பாட்டுக்கான உரிமையையும் அங்கீகரித்தால் அல்லவா உரையாடல் தொடரும், சிந்தனைகள் வளரும்?

நான் அறிந்த வகையில் இன்று தமிழகத்தில் செயல்படும் எந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகளிலும் இஸ்லாத்தின் மூலப் பிரதிகளை, ஆதாரப் பனுவல்களை நவீன பார்வைக் கோணத்துடன் அணுகும் முறை பரவலாக இல்லை. இந்நிலையில் ஷெய்க் யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் ஹலால் வல் ஹராம் நூலின் மொழி பெயர்ப்பு பிக்ஹு சார்ந்த பார்வைகளை விசாலிக்க உதவும். ஆனால் அது கர்ளாவியின் நூலை எந்தளவுக்கு வாசித்து, உரையாடலுக்கு எடுக்கப்படுகிறது என்பதை பொறுத்தது.

நவீன இஸ்லாமிய சிந்தனையாளர்கள் அனைவருக்கும் சமூக சீர்திருத்ததுக்கான வலுவான தத்துவ அடிப்படை இருந்தது. யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் பிக்ஹு சீர்திருத்தத்திற்கான அடிப்படைகளை நாம் அவருடைய ஹலால், ஹராம் நூலில் காணலாம்.

நவீன வாழ்வமைப்பு பற்றிய முதிர்ச்சி நிறைந்த புரிதலின் வெளிப்பாடு தான் யூசுஃப் அல் கர்ளாவியின் ஹலால் வல் ஹராம் நூல். இதன் மொழி பெயர்ப்பு தமிழ் அறிவுச் சூழலுக்கான மகத்தான கொடை.

கொடைகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது அதனை பெற்றவர்களின் கடமை. வாசிப்பும் உரையாடலுமாக நாம் அந்த கடமையை செய்வோம்..!

 

எழுதியவர்

லபீஸ் சஹீத்

 

2,877 thoughts on “ஹலால் ஹராம் – புத்தக விமர்சனம்

 1. I simply want to tell you that I am just very new to blogging and site-building and truly enjoyed this web site. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You surely come with terrific writings. Many thanks for sharing with us your blog.

 2. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 3. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 4. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 5. Thanks for every other wonderful article. The place else may just anybody get that kind of information in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 6. I recently want to create a quick comment so as to express gratitude to your account for those wonderful pointers you happen to be posting here. My time consuming internet investigation has by the end for the day been rewarded with good quality strategies to offer my guests. I’d personally claim that most of us website visitors are truly endowed to appear in an incredible network with methods . marvellous people who useful hints. I’m quite privileged to have used your webpages and appear forward to really more fabulous minutes reading here. Thanks again for lots of things.

 7. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 8. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 9. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 10. I really wanted to write down a quick message in order to appreciate you for some of the amazing tactics you are placing on this website. My time intensive internet research has now been recognized with awesome content to write about with my colleagues. I would express that most of us site visitors actually are definitely endowed to exist in a good network with so many brilliant people with great tips. I feel pretty lucky to have encountered your entire website page and look forward to so many more pleasurable moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 11. Gday there, just got conscious of your webpage through Bing, and discovered that it is seriously informational. I will truly appreciate should you decide continue on this idea.

 12. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 13. You can definitely see your skills in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “We may pass violets looking for roses. We may pass contentment looking for victory.” by Bern Williams.

 14. I simply needed to thank you so much yet again. I am not sure the things that I might have worked on in the absence of the type of recommendations provided by you relating to that topic. It actually was a real troublesome issue in my view, nevertheless looking at a new specialised manner you resolved the issue made me to leap for delight. Extremely thankful for the advice and then expect you find out what a great job your are getting into training men and women through the use of your webpage. I know that you have never come across all of us.

 15. Thank you for any other excellent article. The place else may anybody get that kind of information in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.

 16. I have mastered some new issues from your web-site about computer systems. Another thing I have always imagined is that computer systems have become a specific thing that each home must have for several reasons. They offer convenient ways to organize households, pay bills, shop, study, focus on music as well as watch tv shows. An innovative way to complete all of these tasks has been a computer. These personal computers are mobile, small, effective and lightweight.

 17. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 18. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 19. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing just a little evaluation on this. And he in actual fact bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you develop into expertise, would you thoughts updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Huge thumb up for this blog post!

 20. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 21. You can certainly see your expertise within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 22. I wish to get across my passion for your kindness supporting those who have the need for assistance with this particular study. Your personal commitment to getting the solution all-around became pretty good and have continually enabled folks much like me to get to their aims. Your own important report indicates so much to me and substantially more to my mates. Regards; from everyone of us.

 23. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 24. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 25. It is really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 26. Thanks a lot for sharing this with all people you really know what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also consult with my site =). We can have a link change agreement among us!

 27. whoah this blog is wonderful i love reading your posts. Keep up the great work! You know, lots of people are hunting around for this info, you could help them greatly.

 28. Somebody necessarily assist to make severely posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Fantastic activity!

 29. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214.

 30. I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 31. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 32. Can I just say what a reduction to search out someone who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know find out how to deliver a problem to gentle and make it important. More individuals have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more fashionable because you definitely have the gift.

 33. Hullo here, just turned out to be aware of your website through Google, and have found that it’s genuinely entertaining. I will be grateful for should you retain this idea.

 34. I merely want to notify you that I am new to putting up a blog and certainly liked your information. Most likely I am probably to bookmark your blog post . You literally have superb article material. Be Grateful For it for sharing with us your favorite website report

 35. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i am happy to express that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much indubitably will make sure to don¡¦t forget this website and provides it a glance on a relentless basis.

 36. What i don’t realize is in reality how you’re now not actually a lot more neatly-preferred than you might be now. You’re very intelligent. You understand thus significantly in relation to this subject, produced me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women are not involved unless it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs great. Always deal with it up!

 37. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 38. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 39. Thanks for your handy post. In recent times, I have been able to understand that the particular symptoms of mesothelioma cancer are caused by the particular build up connected fluid involving the lining on the lung and the breasts cavity. The sickness may start in the chest location and distribute to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight-loss, severe deep breathing trouble, a fever, difficulty swallowing, and inflammation of the face and neck areas. It really should be noted that some people living with the disease never experience virtually any serious signs or symptoms at all.

 40. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 41. I’ve learned many important things by means of your post. I will also like to say that there is a situation that you will have a loan and never need a co-signer such as a Federal government Student Support Loan. However, if you are getting a borrowing arrangement through a classic financier then you need to be prepared to have a cosigner ready to assist you to. The lenders will base their decision using a few factors but the most important will be your credit history. There are some loan merchants that will in addition look at your work history and choose based on this but in most cases it will be based on on your score.

 42. Thank you for another informative site. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 43. Virtually all of what you point out happens to be astonishingly legitimate and it makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this in this light before. This piece truly did switch the light on for me personally as far as this issue goes. Nevertheless there is 1 point I am not too cozy with so whilst I make an effort to reconcile that with the actual core theme of your position, let me see what the rest of your visitors have to say.Well done.

 44. I merely need to advise you that I am new to posting and clearly liked your review. Probably I am going to store your blog post . You simply have amazing article information. Get Pleasure From it for share-out with us the best website page

 45. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for inexperienced blog writers? I’d really appreciate it.

 46. One thing I’d really like to touch upon is that fat reduction plan fast may be possible by the appropriate diet and exercise. A person’s size not only affects appearance, but also the entire quality of life. Self-esteem, depression, health risks, and also physical abilities are disturbed in weight gain. It is possible to do everything right and at the same time having a gain. In such a circumstance, a problem may be the offender. While an excessive amount food and not enough workout are usually responsible, common health conditions and key prescriptions may greatly help to increase size. Many thanks for your post in this article.

 47. hello!,I love your writing so so much! proportion we communicate extra approximately your article on AOL? I require a specialist in this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to peer you.

 48. A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish amazing. Great job!

 49. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 50. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 51. It’s actually a great and useful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 52. I want to express some thanks to this writer for rescuing me from this particular setting. Because of researching through the internet and finding ideas which were not pleasant, I figured my life was over. Existing without the presence of approaches to the issues you’ve fixed through your article content is a serious case, and ones that could have in a wrong way affected my career if I had not noticed your site. Your main know-how and kindness in controlling all the stuff was tremendous. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a point like this. I can at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for the high quality and amazing help. I won’t think twice to endorse your web blog to anyone who should get guidelines on this area.

 53. I have learned a few important things through your post. I’d also like to say that there may be situation that you will apply for a loan and do not need a cosigner such as a National Student Aid Loan. When you are getting a borrowing arrangement through a standard financial institution then you need to be willing to have a cosigner ready to make it easier for you. The lenders may base that decision on the few components but the greatest will be your credit history. There are some financial institutions that will also look at your job history and make a decision based on that but in almost all cases it will hinge on your score.

 54. It¡¦s in point of fact a great and helpful piece of info. I¡¦m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 55. Hello, Neat post. There’s an issue together with your website in web explorer, could check this¡K IE still is the market leader and a huge portion of other people will leave out your excellent writing because of this problem.

 56. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 57. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write concerning here. Again, awesome web site!

 58. Thanks for every other informative blog. Where else may just I get that kind of info written in such an ideal means? I have a undertaking that I am just now running on, and I have been on the glance out for such information.

 59. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!