அடக்கு முறை அரசாங்கம்
அரசியல் அமைப்பினை நொறுக்கியது
காவிகளின் தேசிய வாதம்
தேசியக்கொடிக்கு சாயம் பூசியது

ஜனநாயக நாட்டில் இன்று
மக்களோ நிம்மதி அற்று
இந்தியா இன்று பாசிசப் பிடியில்
மக்கள் வாழ்வோ கேள்விக் குறியில்

இனம் மதம் வெறியின்றி
ஒன்றி வாழும் தேசத்தில்
அவரவர் வழிப்படி உடையணிய
உரிமை இங்கு உள்ளதடா

அம்பேத்கர் வகுத்த சட்டத்தில்
ஜனநாயகம் கொண்ட தேசத்தில்
ஒருதலை போக்கு போதுமடா
இதுமக்கள் தேசம் தெரிஞ்சுக்கடா

அஸ்லம் ஸலாமி – எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *