. “அவர்கள் சோசலிஸ்டுகளைத் தேடி வந்தார்கள்,”

 நான் ஒரு சோசலிஸ்ட் அல்ல என்பதால் நான் பயப்படவில்லை.

பின்னர் அவர்கள் தொழிலாளர்களைத் தேடி வந்தார்கள்

 அப்பொழுதும்  நான் பயப்படவில்லை,

 ஏனென்றால் நான் ஒரு தொழிலாளி அல்ல.

பின்னர் அவர்கள் யூதர்களைத் தேடி வந்தார்கள்.

 அப்பொழுதும்  நான் பயப்படவில்லை,

 ஏனென்றால் நான் ஒரு யூதர் அல்ல.

இறுதியில் அவர்கள் என்னைத் தேடி வந்தார்கள்.

 அப்பொழுது  எனக்காக பேச யாரும் இல்லை.

இவை பாஸ்டர் மார்ட்டின் நீம் லெர் அவர்களின் உலகப் புகழ்பெற்ற சொற்கள். இந்த வாக்கியங்களை இங்கே மேற்கோள் காட்டுவதற்கான காரணம் என்னவென்றால், லட்சத்தீவு மக்களின் இருப்பு மற்றும் கலாச்சாரம் கேள்விக்குறியாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் அவை இன்னும் பொருத்தமானவை

தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திற்கும் கேரளாவைச் சார்ந்திருக்கும் நேர்மையான தீவுவாசிகளை காக்கும் பொறுப்பு நமக்கு  உள்ளது.

இலட்சதீவுக்கு ஏற்பட்ட நிலை அடுத்து அடுத்து உள்ள கேரளாவிற்கும், தமிழகத்திற்கும் வருவதற்கு நீண்ட காலம் பிடிக்காது. எனவே இலட்சத்தீவை காப்பது என்பது நமது மண்ணை நாம் காப்பதற்கு சமமானது.

மறந்துவிடாதீர்கள்! பகலில் என்னிடம் வந்தவர்கள், இறுதியாக இரவில் உங்களிடம் வருவார்கள்.  

1

– தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திற்கும் கேரளாவைச் சார்ந்திருக்கும் நேர்மையான தீவுவாசிகளை காக்கும் பொறுப்பு நமக்கு  உள்ளது.

இலட்சதீவுக்கு ஏற்பட்ட நிலை அடுத்து அடுத்து உள்ள கேரளாவிற்கும், தமிழகத்திற்கும் வருவதற்கு நீண்ட காலம் பிடிக்காது. எனவே இலட்சத்தீவை காப்பது என்பது நமது மண்ணை நாம் காப்பதற்கு சமமானது.

மறந்துவிடாதீர்கள்! பகலில் என்னிடம் வந்தவர்கள், இறுதியாக இரவில் உங்களிடம் வருவார்கள்.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *