அரசியல்

தொழுகைக்கான அழைப்பிற்கு எதிரான வழக்கு கர்நாடகாவில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

தொழுகை நேரங்களில் மசூதிகளில் கூறப்படும் தொழுகைக்கான அழைப்பு (அசான் / பாங்கு) பிற மதங்களில் உணர்வுகளை வருத்துகிறது என்று கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட பொதுநல வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. கர்நாடகாவை சேர்ந்த…